Spółdzielnia

Serwis e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Remonty i Modernizacja

Struktura Organizacyjna

Akty Prawne

Centrum Osiedlowe

Witamy wszystkich na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej! 
Aktualności:

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA
Z DNIA 28.06.2013 R. (FOTORELACJA)
data publikacji: 25-07-2013
news.jpg

W dniu 28 czerwca 2013 r. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Matejki Nr 8 w Dąbrowie Tarnowskiej miało miejsce Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej. Na Zebraniu obecni byli Członkowie Spółdzielni, Zarząd, Rada Nadzorcza, Radca Prawny Pan Ludwik Owsiany oraz mieszkańcy.

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Zbigniew Babiarz. Następną część zebrania poprowadził wybrany Przewodniczący Zebrania Pan Andrzej Buśko.

Po zatwierdzeniu porządku obrad zapoznano się ze sprawozdaniami z działalności Zarządu, sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej. Wszystkie uchwały dotyczące sprawozdań za rok 2012 zostały przyjęte. Członkowie zebrania udzieli też absolutorium za 2012 r. członkom Zarządu.

Jedna z kluczowych uchwał był wybór członków i zastępców Rady Nadzorczej. Wśród uprawnionych członków została wybrana nowa Rada Nadzorcza na lata 2013-2016
1. Furgał Dariusz
2. Kądzielawa Marcin
3. Kot Maria
4. Bochenek Renalda
5. Kseń Andrzej
6. Mroczkowski Zbigniew
7. Szymczyk Tomasz

Zastępcy Rady Nadzorczej zostali wybrani w następującej kolejności:
1. Kukla-Kotapka Aneta
2. Stafii Beata
3. Barabasz Stanisław
4. Wójtowicz Beata.

Ponadto zostały przyjęte uchwały w sprawie:

 • przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków w 2013 r.
 • przyjęciu porządku obrad Walnego Zgromadzenia członków w dniu 28.06.2013 r.
 • przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia członków w dniu 22.06.2012 r.
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2012 rok
 • przyjęcia informacji z realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia członków w dniu 22.06.2012 r.
 • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
 • wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego,
 • przyjęcia wniosków zgłoszonych w trakcie walnego Zgromadzenia Członków.

Jak co roku tematem, wiodącym podczas dyskusji były zasady i sposób rozliczania centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni. Kolejnym tematem nurtującym naszych mieszkańców była sprawa segregacji i rozliczeń wywozu nieczystości.

Wnioski z Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 28.06.2013 r.

 • Zlikwidować usterki w budynkach po termomodernizacji,
 • Ustawić tabliczki przypominające o obowiązku sprzątania po psach,
 • Wystąpić do Urzędu Gminy:
  - o naprawę chodników i ulic między bud. Westerplatte 8 i 9 oraz koło bramy szkolnej,
  - o założenie progu zwalniającego na ul. Matejki,
  - o malowanie „kotłowni” przy bud. Westerplatte 5,
  - o obniżenie stawki za wieczyste użytkowanie gruntów,
 • Podjąć działania zmierzające do odwodnienia i osuszenia piwnic,
 • Uregulować sprawę odśnieżania parkinów przy budynku Westerplatte 10, 9, 8 oraz ul. Zaręby,
 • Wprowadzić do Regulaminu rozliczania kosztów C.O. zmiany odnośnie:
  - ustalenia rzeczywistych współczynników redukcyjnych kosztów C.O.
  - lokali wskazujących zerowe lub minimalne zużycie,
  - uczestnictwa poszczególnych lokali w częściach wspólnych,
 • Wykonać podjazd dla inwalidów przy Narożniku
 • Zwiększyć kontrole i nadzór nad osobami sprzątającymi.

GALERIA ZDJĘĆ
<< Pierwsza 1 2 Następna >>

 
galeria zdjęć | kontakt | ogłoszenia | przetargi | ciekawe linki | mapa strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel/fax (14)655-92-11, tel. (14)655-93-48, (14)655-93-63 (kontakt w godzinach 07.30 - 15.30),
e-mail: smdt1@wp.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS: 0000105457, NIP: 871-000-34-14, REGON: 000486037
Numer rachunku bankowego: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 (Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczość 1024x768.
Testowana w przeglądarkach: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5.6, Google Chrome 3.0.195.38
spółdzielnia mieszkaniowa w dšbrowie tarnowskiej, sm, smdt, spoldzielnia, spoldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, dt, dšbrowa tarnowska, dabrowa, dabrowa tarnowska, sm dabrowa tarnowska, sm dšbrowa tarnowska, www.dabrowatsm.pl, dąbrowa tarnowska, sm dąbrowa tarnowska, spółdzielnia w dąbrowie tarnowskiej, spółdzielnia w dšbrowie